Om kören

Kungsholms kyrkokör

Kungsholms kyrkokör är numera en ideell förening, vars syfte enligt stadgarna är att:

 • studera och framföra främst sakral körmusik, såväl äldre som nutida
 • genom offentliga konserter, resor etc sprida intresse för körmusik
 • främja körmedlemmarnas möjligheter att delta i och utveckla körens verksamhet såväl musikaliskt som socialt

Kungsholms kyrkokör repeterar på torsdagar mellan 19 och 21:30 i församlingshuset på Parmmätargatan 3.

Divider

Historik

Kungsholms kyrkokör bildades ursprungligen 1894. Tyvärr finns inte mycket dokumenterat av körens första åttio år. På 1930-talet började man med musikgudstjänster under andra advent, innehållande julmusik. Under beredskapstiden tycks körverksamheten ha legat i träda, men i slutet av andra världskriget togs traditionen med musikgudstjänster under julen upp igen.

Divider

Elisabet Ekwing

Under de senaste fyrtio åren har körens verksamhet utvidgats och bidrar idag till musiklivet i församlingen under hela året. En stor del av utvecklingen har Elisabet Ekwing stått för, dirigent mellan 1973 och 2010. När hon började arbeta i Kungsholms församling hade den en halv kör bestående av elva sångare. Idag är sju körer verksamma med tillsammans omkring 200 sångare i alla åldrar. Elisabet Ekwing gick bort i april 2015.

Divider

Britta Snickars

2013 till 2020 var vår körledare Britta Snickars. Hon är dotter till en sjömanspräst och har vuxit upp i bland annat Italien, Holland, Göteborgs skärgård och Halland. Efter utbildning till kyrkokantor på Sköndalsinstitutet och högre organistexamen på Kungliga Musikhögskolan har Britta tjänstgjort i Svenska kyrkan: Huddinge församling 1979, Kista församling 1980-96, Strängnäs domkyrkoförsamling 2000-13. Hon har även tjänstgjort i Svenska kyrkan i utlandet; Gran Canaria 1972-74 och senast i London mellan 2009 och 2011. Hon har arbetat som musikkonsulent i Stockholms stift under åren 1992-2000 och som musiklärare i Kommunala musikskolan, på Sköndalsinstitutet och Kungliga Musikhögskolan. Britta har även en examen som körpedagog. Hon började sin tjänst som organist i Kungsholms församling 2013.

Britta kallar sig själv en ’nyfiken kyrkonörd’, tycker om kultur, att resa och umgås gärna med släkt och vänner över god mat och dryck.

Britta gick i pension hösten 2020.

Divider

Espen Myklebust Olsen

Under 2021 och 2022 ledde Espen Myklebust Olsen kören. Espen är bosatt i Stockholm och har en kandidatexamen i kyrkomusik från Norges Musikhögskola i Oslo, masterexamen i solistiskt orgelspel från Kgl. Danska Musikkonservatoriet i Köpenhamn samt masterexamen i kördirigering från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. En rad kurser i orkesterdirigering kompletterar hans utbildning.

Som organist konserterar Espen regelbundet med en repertoar som sträcker sig från medeltiden till idag. Han har ett stort intresse för historiska orglar, och spelar även cembalo och klavikord. Espen har varit solist med orkester vid flera tillfällen och uppträtt vid internationella musikfestivaler ett flertal gånger. Som dirigent har han arbetat med en rad körer och orkestrar, bland annat Radiokören, Vokal Nord, Kgl. Hovkapellet, Drottningholms Barockensemble och Trondheimssolistene.

Divider

Körresor

I augusti 2019 var vi i Helsingfors och Borgå i Finland. I Helsingfors framförde vi en konsert i Tempelkyrkan, som är insprängd i berget och har en utomordentlig akustik tack vare de skrovliga bergväggarna. Vi fick också möjlighet att upptäcka Helsingfors på egen hand. I resan ingick också ett besök i Borgå domkyrka och kören deltog där i en högmässa.

2017 gick resan till den lilla badorten Makarska i Kroatien. Vi genomförde en konsert tillsammans med den lokala damkören på torget i Makarska och gjorde även en utflykt till Split, där vi hade en konsert i Fransiskanerklostrets kyrka. Vår vistelse i Kroatien avslutades med en trevlig middag på en restaurang belägen högt uppe på berget, med en vidunderlig utsikt över staden och öarna utanför.

Sommaren 2015 reste vi till Italien och Rom, där vi genomförde fyra framträdanden under lika många dagar. Höjdpunkten var naturligtvis att medverka i en mässa i St Peterskyrkan.

Divider

Större verk som kören framfört

Större verk med orkester

 • Bach C P E – Magnificat (2017)
 • Bach J S – Magnificat (2017)
 • Bach J S – Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf (1997, 2012)
 • Bach J S – Juloratoriet I-VI (1998), IV-VI (2013), I-III (2015), IV-V1 (2021)
 • Bach J S – Johannespassionen (2012, 2023)
 • Bach J S – Kantat nr 8 & 106 (2002)
 • Bach J S – Kantat nr 79 (1997)
 • Bach J S – Kantat nr 125 Mit Fried und Freud (2000)
 • Bach J S – Matteuspassionen (2003, 2005)
 • Bach J S – Mässa H-moll (2001, 2007, 2010, 2018)
 • Brahms J – Ein deutsches Requiem (1999, 2008, 2019, 2022)
 • Buxtehude D – Membra Jesu Nostri (2015, 2019)
 • Charpentier M A – Julnattsmässa (2004)
 • Fauré G – Requiem (2004, 2013)
 • Hasse, J A – Requiem (2016)
 • Hultqvist A/Adolphson O – Tiden far i träden (Requiem) (2007)
 • Händel G F – Messias del II (2014)
 • Jenkins, Karl – The Armed Man (2015)
 • Mozart W A – Mässa C-dur (Kröningsmässan) (1997)
 • Mozart W A – Mässa C-moll (2006)
 • Mozart W A – Requiem (1995, 2003, 2009, 2017)
 • Olsson, O – Te Deum (2016)
 • Poulenc F – Stabat mater (1999)
 • Rutter J – Requiem (2000, 2005, 2014)
 • Sandström J – Rekviem (2010)
 • Schnittke A – Requiem (2000)
 • Verdi G – Messa da Requiem (2011, 2018)
 • Vivaldi – Magnificat (2011)
 • Öhrwall A – Gaudete (199

Större verk a cappella eller med orgel

 • Barber S – Adagio for Strings (Agnus Dei) (2010)
 • Byrd W – Mass for Four Voices (2013)
 • Britten B – Rejoice in the Lamb (2002)
 • Duruflé M – Requiem, versionen med orgel (2006)
 • Gorecki – Totus tuus (2004)
 • Hambraeus B – Motetum Archangeli Michaeli (1997, 2006)
 • Haydn – Kleine Orgelmesse (2014)
 • Lundin B – Within Seasons (2006)
 • Martin F- Messe für zwei vierstimmige Chöre (2004)
 • Mellnäs A – Laude (uruppförande 4/11 1994)
 • Nystedt K – Veni (2002, 2005)
 • Palestrina – Missa Brevis (1997)
 • Poulenc F – Messe en sol majeur (2002)
 • Sandström S-D – Hear my prayer (2005, 2013)
 • Schütz H – Meine Seele erhebt ”Magnificat” (2004)
 • Vaughan Williams R – Mässa i G-moll (2000, 2010)
 • Verdi G – Pater noster (2004)