Kungsholms kyrkokör

Om kören


Kungsholms kyrkokör är numera en ideell förening, vars syfte enligt stadgarna är att:

- studera och framföra främst sakral körmusik, såväl äldre som nutida
- genom offentliga konserter, resor etc sprida intresse för körmusik
- främja körmedlemmarnas möjligheter att delta i och utveckla körens verksamhet såväl musikaliskt som socialt

Kungsholms kyrkokör bildades ursprungligen 1894. Svenska Dagbladet omnämner "Kungsholms församlings kyrkokör" redan den 1 juli 1889. En grupp manliga medlemmar ur kören har den 29 juni framfört några psalmverser till ackompanjemang av Livgardets till häst musikkår i samband med nedläggningen av grundstenen till Serafimerlasarettets nya byggnad.
Nästa omnämnande i SvD är från den 26/11 1895 då kyrkostämman beviljat Kungsholms församlings frivilliga kyrkokör ett anslag på 300 kronor. På 1930-talet började man med musikgudstjänster under andra advent, innehållande julmusik. Under beredskapstiden tycks körverksamheten ha legat i träda, men i slutet av andra världskriget togs traditionen med musikgudstjänster under julen upp igen.

Den 5 november 1994 hölls en jubileumskonsert för att fira 100 år. Katarina Dalayman var solist. Det framfördes Jesu meine freude (Bach), Laudate dominum (Mozart), Cantus in memory of Benjamin Britten + Berliner messe (båda Pärt) samt Laude av Arne Mellnäs som församlingen hade beställt.

Under de senaste fyrtio åren har körens verksamhet utvidgats och bidrar idag till musiklivet i församlingen under hela året. En stor del av utvecklingen har Elisabet Ekwing stått för, dirigent mellan 1973 och 2010. När hon började arbeta i Kungsholms församling hade den en halv kör bestående av elva sångare. Idag är sju körer verksamma med tillsammans omkring 200 sångare i alla åldrar. Elisabet Ekwing gick bort i april 2015.

Kungsholms kyrkokör repeterar på torsdagar mellan 19 och 21:30 i församlingshuset på Parmmätargatan 3.

Från och med hösten 2020 är Espen Myklebust Olsen vår körledare. Espen är bosatt i Stockholm och anställd som kyrkomusiker i Västermalms församling, där han bland annat leder Essinge kammarkör och Kungsholms kyrkokör. Vid sidan om frilansar han också som dirigent, musiker och pedagog.

Espen har en kandidatexamen i kyrkomusik från Norges Musikhögskola i Oslo, masterexamen i solistiskt orgelspel från Kgl. Danska Musikkonservatoriet i Köpenhamn samt masterexamen i kördirigering från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. En rad kurser i orkesterdirigering kompletterar hans utbildning.

Som organist konserterar Espen regelbundet med en repertoar som sträcker sig från medeltiden till idag. Han har ett stort intresse för historiska orglar, och spelar även cembalo och klavikord. Espen har varit solist med orkester vid flera tillfällen och uppträtt vid internationella musikfestivaler ett flertal gånger. Som dirigent har han arbetat med en rad körer och orkestrar, bland annat Radiokören, Vokal Nord, Kgl. Hovkapellet, Drottningholms Barockensemble och Trondheimssolistene.

Han leder också en projektbaserad ensemble, Ensemble NEO, med fokus på musik från medeltiden och renässansen. 2019 uruppförde Espen Ylva Q Arkviks ”Juloratorium – herdarnas och folkets berättelse” i ett samarbete med Gustaf Vasa kammarkör och Lars Fredén, något som uppmärksammades i Dagens Nyheter. Som pedagog har Espen undervisat i orgelspel, sång och dirigering för alla åldrar, från nybörjare till gymnasium- och högskolenivå. Espen har vunnit flera priser och stipender för sitt musicerande, såsom Fridthjov Anderssens orgeltävling for ungdom, Amager Talentpris, Jansons legat och slutligen Kungliga Musikaliska Akademiens nationella stipendium.

Vår tidigare körledare Britta Snickars har en bakgrund som dotter till en sjömanspräst och har vuxit upp i bland annat Italien, Holland, Göteborgs skärgård och Halland. Efter utbildning till kyrkokantor på Sköndalsinstitutet och högre organistexamen på Kungliga Musikhögskolan har Britta tjänstgjort i Svenska kyrkan: Huddinge församling 1979, Kista församling 1980-96, Strängnäs domkyrkoförsamling 2000-13. Hon har även tjänstgjort i Svenska kyrkan i utlandet; Gran Canaria 1972-74 och senast i London mellan 2009 och 2011. Hon har arbetat som musikkonsulent i Stockholms stift under åren 1992-2000 och som musiklärare i Kommunala musikskolan, på Sköndalsinstitutet och Kungliga Musikhögskolan. Britta har även en examen som körpedagog. Hon började sin tjänst som organist i Kungsholms församling 2013.

Britta kallar sig själv en 'nyfiken kyrkonörd', tycker om kultur, att resa och umgås gärna med släkt och vänner över god mat och dryck.

Britta gick i pension hösten 2020.
Körresa!

2015 reste Kungsholms kyrkokör till Italien och Rom. Vi stannade i fyra dagar, och genomförde fyra framträdanden. Höjdpunkten var naturligtvis att medverka i en mässa i Peterskyrkan, men vi deltog även i en konfirmationsgudstjänst i Birgittasystrarnas kapell, en mässa i Santa Maria de Trastevere samt hade en egen konsert i kyrkan Santi Apostoli.


Kungsholms kyrkokör i Sankt Peterskyrkan

Utöver konserterna fanns det även tid att umgås, och upptäcka Rom i grupp eller på egen hand. Vi var inkvarterade ett stenkast från centralstationen, vilket gjorde att det var lätt att nå alla delar av Rom till fots, eller ge sig ut på utflykt utanför staden.
2017 var det dags igen för en körresa, denna gång till den lilla badorten Makarska i Kroatien. Vi genomförde en konsert tillsammans med den lokala damkören på torget i Makarska och gjorde även en utflykt till Split, där vi hade en konsert i Fransiskanerklostrets kyrka.

Vår vistelse i Kroatien avslutades med en trevlig middag på en restaurang belägen högt uppe på berget, med en vidunderlig utsikt över staden och öarna utanför.
I augusti 2019 reste kören till Helsingfors och Borgå i Finland. I Helsingfors framförde vi en konsert i Tempelkyrkan, som är insprängd i berget och har en utomordentlig akustik tack vare de skrovliga bergväggarna.Vi fick också möjlighet att upptäcka Helsingfors på egen hand.
Vi besökte också Borgå domkyrka, som ligger mycket vackert på en höjd med utsikt över omgivningarna. Kyrkan är från 1400-talet och är huvudkyrka i Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå finska församling. Detta innebär att man har två olika gudstjänster efter varandra, och kören deltog i den svenska.